Op deze groep oefenen de aspirant-babyfluisteraars hun vaardigheden.